Η επιτυχία μας σε αριθμούς
Από το 2015, η Dalga Seafood διανέμει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 400 σημεία σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σουηδία και άλλες. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει πάνω από 250 πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κάθε τομέα της αγοράς, ενώ η ποσότητα που διανέμουμε κάθε χρόνο ξεπερνά τους 20.000 τόνους, κυρίως σε τσιπούρες, λαβράκια και κρανιούς.

ΑΠΟ ΤΟ

0
0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

0

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

0

ΤΟΝΟΙ ΨΑΡΙΩΝ

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ

0
0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

0

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

 

0

ΤΟΝΟΙ ΨΑΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ