Οι Άνθρωποι της Dalga Seafood
Η ομάδα της Dalga Seafood απαρτίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που γνωρίζουν πλήρως το αντικείμενό τους, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία που τοποθετεί την εταιρεία μας στην κορυφή της διανομής προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η αφοσίωση στον πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών μάς παρακινούν να διαπρέψουμε στον ανταγωνισμό, παρέχοντας αδιάκοπα και με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες premium, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.